Biologicky rozložitelné výrobky

Kompostovatelné sáčky na bioodpad


větratelné košíky

Nákupní tašky

lze přenášet zboží o váze do 8 kg.

Pytle na bioodpad

lze použít pro ukládání zahradního odpadu na kompost

Rozložitelné sáčky na psí exkrementy

Kompostovací toaleta

toaleta slouží jako přenosné WC

Zemědělská fólie

slouží k ochraně pěstovaných plodin před zaplevelením

Vítejte na internetových stránkách firmy Ing. Karel Indráček - BioBagCZ

Od 1. dubna roku 2021 musejí obce umožnit občanům třídění bioodpadu po celý rok. Požaduje to vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 210/2018 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Dalším krokem musí být zákaz jejich skládkování od rolu 2024.

Ostravská společnost BioBagCZ je dodavatelem pro Českou republiku  biologicky rozložitelných produktů vyráběných norskou mezinárodní  společností  BioBag International. Veškeré produkty jsou vyrobeny z obnovitelných přírodních zdrojů na bázi kukuřičného škrobu (hmota Mater-Bi). Výrobky jsou 100% biologicky rozložitelné a kompostovatelné. Doba jejich rozkladu trvá 10 – 45 dní podle podmínek kompostování. Všechny nabízené výrobky jsou certifikovány podle evropské normy EN-13432.

Kompostováním biologicky rozložitelného odpadu dochází k výraznému zlepšování životního prostředí, neboť dochází ke snižování emise škodlivých plynů uvolňovaných z existujících skládek.

Sortiment dodávaných kompostovatelných produktů tvoří: