Vítejte na internetových stránkách firmy Ing. Karel Indráček - BioBagCZ

Od 1. dubna roku 2021 musejí obce umožnit občanům třídění bioodpadu po celý rok. Požaduje to vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 210/2018 o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů. Dalším krokem musí být zákaz jejich skládkování od rolu 2024.

Ostravská společnost BioBagCZ je dodavatelem pro Českou republiku  biologicky rozložitelných produktů vyráběných norskou mezinárodní  společností  BioBag International. Veškeré produkty jsou vyrobeny z obnovitelných přírodních zdrojů na bázi kukuřičného škrobu (hmota Mater-Bi). Výrobky jsou 100% biologicky rozložitelné a kompostovatelné. Doba jejich rozkladu trvá 10 – 45 dní podle podmínek kompostování. Všechny nabízené výrobky jsou certifikovány podle evropské normy EN-13432.

Kompostováním biologicky rozložitelného odpadu dochází k výraznému zlepšování životního prostředí, neboť dochází ke snižování emise škodlivých plynů uvolňovaných z existujících skládek.

Sortiment dodávaných kompostovatelných produktů tvoří:

  • Kuchyňské sáčky a košíky na bioodpad
  • Kontejnerové vložky
  • Nákupní tašky
  • Pytle na zahradní odpad
  • Zemědělská fólie
  • Sáčky pro sběr psích exkrementů
  • Přenosná toaleta a toaletní sáčky

Mezi naše dlouhodobé odběratele patří města Karviná, Třinec, Písek, Hejnice, ale i menší obce v okolí Ostravy jako Těrlicko, Horní Suchá a Stonava. Za celou dobu naší činnosti jsme neobdrželi žádnou reklamaci na rozložitelnost těchto výrobků.